Standaardformulier voor herroeping


Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

- Naar Damnitz & Franz GbR, Horster Str. 72, 45897 Gelsenkirchen, E-mailadres: info@newtonrunning.eu


Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

Naam van de verbruiker(s)

Adres van de verbruiker(s)

Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)

Datum
Accepteer het privacybeleid.
Gelieve akkoord te gaan met het privacybeleid!
De vet gemarkeerde velden moeten verplicht worden ingevuld! 
 
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.
Naar boven